En global…
…generation
 
 

Dagens unga är en generation som vuxit upp med charterresor och tågluffande. Många passar på att göra en långresa när de är runt 20 för att snorkla i Malaysia, plocka äpplen i Nya Zeeland och bestiga mayatempel i Mexiko. Andra är utbytesstudenter eller jobbar som au-pair. Denna beresta generation, som via media tar in hela världen och som i grundskolans naturkunskap lärt sig att “agera lokalt men tänka globalt“, har en spontan känsla för världen som tidigare generationer saknar. Nationella gränser suddas ut och avståndet till andra sidan jorden räknas i timmar från Arlanda - inte i veckor och månader via Godahoppsudden.

Helt följdriktigt kan en majoritet av de unga tänka sig att flytta utomlands för en längre tid. Många ser det som en möjlighet att emigrera. IT har sannolikt bidragit till denna känsla; med Internet och e-post spelar nationsgränserna ingen roll. Lika många som är positiva till framtiden är också positiva till IT (nio av tio). Det är i stort sett samma personer och de har alla tillgång till datorer.

Den tiondel av de intervjuade som saknar framtidsstro är också negativa till IT. Det finns inga större könsskillnader, unga kvinnor delar männens positiva bild. Däremot är det färre kvinnor som dagligen använder datorer. Vi har bett de unga rangordna mobiltelefonen, datorn och körkortet – vilket är viktigast? Eftersom vi följt de unga under flera år kan vi se hur preferenserna förändras över tid: De yngsta i studien rangordnar mobiltelefonen högst, efter några år tar datorn över och bland de som blivit 25-29 år rankas körkortet som överlägset viktigast. Då har många stadgat sig och bildat familj; mobilen och datorn är redan självklara redskap i deras liv.

Fyra av fem kan tänka sig att starta eget, eller starta ”vårt” som någon uttrycker det. Att arbeta tillsammans i nätverk är positivt, man framhåller friheten och möjligheten att få ta ansvar. Däremot är det i stort sett ingen som anför pengar eller karriär som skäl. ”Mardrömmen är att hamna i en lång korridor med en massa stängda dörrar och bakom en av dem finns jag”, är ett skräckscenario någon ser när vi talar om arbetsliv. Men familj och relationer ser de unga som viktigast i livet. Familjelivet måste gå att förena med arbete och i arbetet är kamraterna, vid sidan av lön och utvecklande arbetsuppgifter, det allra viktigaste.

Till sid 5 Till sid 7  

 

©2003 Bi Puranen