Hur gör…
…man sig hörd?
 
 

För 30 år sedan ekade talkörerna på gatorna i Stockholm, Paris och andra storstäder. Flygande tegelstenar, sprutande vattenkanoner och höjda batonger fyllde tidningarnas löpsedlar. De unga ville förändra världen. Men var tid har sina värdemönster. Idag är bilden helt annorlunda - de unga vill visserligen förändra sakernas tillstånd men vägen dit är en annan. Ingen politiker behöver känna någon större oro för nya studentkravaller. Istället borde man vara bekymrad inför det faktum att dagens unga så tydligt vänder politiken ryggen. Intervjusvaren är entydiga på frågan hur man ska påverka utvecklingen: Politikerna är det ingen idé att ens försöka påverka, de är sig själva nog och ser enligt de unga inte längre än till nästa valdag. Tilltron är större till företag och medier, som man räknar med på ett helt annat sätt.

Dagens unga brukar kallas MTV-generationen. De är uppvuxna i ett samhälle där medierna spelar en allt större roll. Informationen sprids snabbt och är lättillgänglig. Några formulerar tankar om att det rentav är svårt att värja sig från det strida flödet. Många tror sig veta att media ställer upp den dag man behöver hjälp med att påverka eller förändra; däremot kan man aldrig riktigt lita på media. Också företagen går att påverka, menar de unga. Genom köpbeteenden och annan respons kan man verkligen genomdriva förändringar. Tre av fyra anser att företagen tar ett marknadsansvar. De företag som inte förstår detta överlever inte, konstaterar många. En av de unga intervjuade som är snabbköpskassörska i Kristianstad, blev till exempel arg på att den stora chokladfabrikanten hade svårnedbrytbar aluminiumfolie i sina förpackningar. Hon skrev ett brev för att få till stånd en förändring och det gav resultat. Denna marknadskänslighet tolkas som positiv av de unga, till skillnad från de mer tungfotade politiska systemen.

Trots att man inte tror sig kunna påverka Sveriges framtid, uttrycker många samtidigt en stark vilja att förändra samhället. Arbetslöshet och miljöförstöring måste motarbetas liksom våld och rasism. Det finns en tydlig koppling mellan utbildningsbakgrund och upplevelsen av att kunna påverka utvecklingen i Sverige. Bara var femte med praktisk utbildning tror sig kunna göra detta, medan varannan av de med en teoretiskt inriktad utbildning har samma känsla.

Till sid 4 Till sid 6  

 

©2003 Bi Puranen