Kulturnät SverigeInformationstekniken är - precis som kultur - gränsöverskridande till sin natur. Det gör att behovet av samarbete över institutionsgränser och mellan samhällsområden ökar. Därför beslutade den svenska regeringen hösten 1995 att en särskild utredare skulle lämna förslag till dels en samlad IT-strategi för kulturinstitutionerna och dels ett Kulturnät Sverige. Bi Puranen fick regeringsuppdraget och i januari 1997 presenterade Kulturnät Sverige IT-utredningen sina förslag i slutbetänkandet IT i kulturens tjänst, SOU 1997:14.

Idag finns mycket kultur i digital form - allt från virtuella utställningar till kataloger över kulturinstitutionernas böcker, föremål och dokument. Men bara en liten del är tillgänglig för allmänheten. Sommaren 1997 började arbetet med att bygga Kulturnät Sverige.

Kulturnätet är Internetbaserat och innehåller länkar till hela Kultursverige. Bibliotek, arkiv och museer men också konstnärer, musiker och författare kommer att nås via kulturnätet. Tanken är att Kulturnät Sverige också skall innehålla en marknadsplats och även en evenemangskalender och att det också ska bli en kulturell mötesplats m.m.

Läs mer:

- Vilka vi var
- Kommittédirektiv


Länkar

- www.kultur.nu
- www.kur.se

 

Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift


©2003
Bi Puranen