World Value Studies (title)


MapDet internationella projektet World Values Survey - WVS, kan beskrivas som en serie av interkulturella studier baserade på intervjuer med representativa urval av befolkningarna i ett 60-tal länder för åren 1981-1984 och 1990-1993. Under åren 1995-1997 pågår en ny studie. Intervjuerna rör synen på arbete, hälsa, ekonomi, familj, miljö, politik, moral, religion etc. Ansvariga för den senaste svenska delen som är under analys är Bi Puranen och Thorleif Pettersson professor i religionssociologi vid Uppsala Universitet

Läs mer:

- Statistik och figurer

Links
- http://www.worldvaluessurvey.com/

Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift


©2003 Bi Puranen