Är det realistiskt…
Energi
 
  - Jag vet ju att jag lever ett energiförbrukande liv. Jag vill resa, jag vill använda mig av den nya tekniken, jag vill bo i stan. Och det är något jag inte riktigt är beredd att ge avkall på. Här tycker jag att energiproducenterna har ett stort ansvar för att få fram miljövänlig energi och mindre energislösande energisystem, säger Petra 24 år, som deltagit i studien.

Det finns ett stort kunskapssug när det gäller energifrågorna. Tre av fyra känner att de inte har tillräcklig kunskap och vill veta mer. Den information man har, har man framförallt fått via media (59%) och skola (28%), medan hemmen endast står för några få procent. Ändå litar man mer på de egna föräldrarna än på media. De unga har i dag i hög grad sina föräldrar som förebilder – det finns en kontinuitet mellan generationerna.

Energisparande är en självklarhet. Så gott som alla (92%) ser det som realistiskt att spara energi. Intresset för förnybara energikällor är stort och man är villig att betala 10-25 procent mer för sådan energi. I valet mellan kärnkraft och fossila bränslen är det de fossila som drar det kortaste strået. Tre av fyra önskar en energiframtid utan fossila bränslen. Det bör dock påpekas att man är mer positiv till naturgas än till andra fossila bränsleslag. Oviljan mot dessa är i hög grad knuten till koldioxidutsläppen och riskerna för en klimatförsämring, den så kallade växthuseffekten. Det finns ett mycket starkt stöd för FN:s klimatkonvention och man förväntar sig att de överenskommelser som gjordes i Rio 1992 och i Kyoto 1997 skall verkställas. Trots att dagens unga inte gillar skattepålagor finns det ändå en skatt som accepteras, nämligen koldioxidskatten. Hela 60 procent är för höjda skatter på koldioxidutsläpp. Dock har beredvilligheten att bekämpa koldioxiden med skatter sjunkit för varje år som undersökningen pågått. 22-åriga Elin ställde i en av intervjuerna frågan:

- Hur förklarar man växthuseffekten för en 15-åring utan att få de vuxna med sina kunskaper att framstå som idioter?

De unga har svårt att förstå att klimatfrågan inte har en större plats i diskussionen. Många efterlyser ett långsiktigt ansvar som gynnar världsmiljön; det är här energifrågornas fokus finns.
 

 

©2003 Bi Puranen