Tuberkulos är en av vår världs mest spridda sjukdomar. Miljontals människor dör varje år av tuberkulos och många fler lider av sjukdomen. Varje drabbad som inte får behandling, sprider sjukdomen vidare till i genomsnitt ytterligare 12 personer. Det finns prognoser som talar om hundratals miljoner människor som kommer att få tuberkulos under det kommande decenniet. Två av tre kommer att dö utan att ha fått behandling.

Men detta enorma lidande går att förhindra - tuberkulos är en sjukdom som kan stoppas med hjälp av medicin. I min avhandling "TUBERKULOS - förekomst och orsaker i Sverige 1750 - 2000", diskuteras det komplexa samspelet mellan tuberkulos, människa och samhälle där exemplen hämtas från Sverige. Flertalet av de faktorer som diskuteras är av universell karaktär och är många gånger den gängse i dagens utvecklingsländer.

Läs mer:

- En sammanfattning av avhandlingen

 

Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift

 

©2003 Bi Puranen