Bi Puranen

 

UTDRAG UR DOKTORSAVHANDLING

Kapitel I resp. XI

 

Innehållsförteckning

Kapitel I.  Inledning

1. Forskningsuppgiften

1.1   Syfte
1.2   Immunologiska processer, en modell för sekulär tuberkulosvård
1.3   Tuberkulos och förändrad levnadsnivå
1.4   Om möjligheten att mäta tbc-dödlighet i historiska populationer
1.5   Stabilitet och förändring i ålders- och könsfördelning
1.6   Förändrad virulens?
1.7   Sjukdomars konkurrens
1.8   Perspektiv
1.9   Avhandlingens uppläggning

 

2. Vad är tuberkulos?

2.1   Biomedicinska begrepp
2.2   Ur tuberkulosens äldre historia

 

Kapitel XI. Avslutning

1.  Immunitet, levnadsnivå och tuberkulos, en diskussion

1.1  Syfte
1.2  TBC-statistikens tillförlitlighet
1.3  Stabilitet och förändring i ålders- och könsfördelning
1.4  Förändrad virulens?
1.5  Sjukdomars konkurrens
1.6  Immunologiska förändringar i ett historiskt perpektiv
1.7  Tuberkulos och förändrad levnadsnivå
1.8   Modell för orsaksfaktorernas sammanhang

 

2. Nuet och framtiden

 


©2003 Bi Puranen