Sophia är sannolikt den mest internationella platsen i hela Frankrike. 30.000 personer från mer än 60 länder samlade på en yta av drygt 20 kvadratkilometer, de flesta forskare eller anställda inom FoU-intensiva företag. I området finns både universitet (UNSA) samt många spetsutbildningar såsom Theseus, CERAM och Eurecom.

Sophia är navet i det så kallade Telecom Valley som sträcker sig från Milano till Valencia. Som namnet antyder utgör IT och telecom själva basen i verksamheten. Här finns knappast alls någon tillverkningsindustri. Många av de företag som etablerar sig i Sophia väljer att lägga sina FOU/ R&D avdelningar här och skälen är bland annat knutna till de stora samarbetsmöjligheterna mellan företagen.

Här finns utöver IT också mycket medicinsk forskning samt ”earth sciences” som är en liten men intressant verksamhet. Ungefär en fjärdedel av verksamheten är internationell och amerikanska företag dominerar bland dessa. Här finns t ex Hewlett & Packard, IBM, Texas Instruments, Siemens/Infineon Technologies m fl. Många viktiga nätverksföretag såsom Cisco, Nortel Networks och Accenture finns också på plats för att inte nämna alla små IT förtag som ena året består av några få anställda och året efteråt av 20 – 30 personer. Det handlar påfallande ofta om interaktivitet och kommunikation. Här har den europeiska telestandardiserings-organisationen ETSI, sitt huvudkontor och sessionssalar. Flera såväl formella som informella nätverk är också verksamma här vilket betyder mycket för den rent affärsmässiga verksamheten. Det är inte utan anledning som Sophia kan liknas vid en trojansk häst. Via Sophia och de kontakter man får här öppnas den annars så hårt kontrollerade franska marknaden.

Bienvenue à Sophia

Läs mer på engelska:

- Sophia Where?
- Sophia Why?
- Sophia What?
- Young Views about Sophia

Länkar:
- SophiaLinks


Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift

©2003 Bi Puranen