PRESENTATIONER

Några avslutade och pågående projekt av Bi Puranen

World Values Survey

Asian people (href)

Sverige är ett av de länder som ingår WVS, en serie av interkulturella studier baserade på intervjuer med representativa befolkningsurval från mer än 60 länder. Här ingår frågor om synen på hälsa, ekonomi, familjen, miljön, politik, moral, religion osv. Läs mer!

Global Generation

Earth (href)

Hur pass hållbara är våra värderingar? Kommer de tankevärldar som vi idag kan iaktta hos de unga att spela roll om 10-15 år för att inte säga om 30-35 år? Skiljer sig "våra" unga från unga i andra länder eller är detta en genuin global generation med gemensamma grundläggande värdemönster och kulturella särdrag? Läs mer!

Sophia Antipolis

Sophia logo (href)

Sannolikt den mest internationella platsen i Frankrike - i den pinjedoftande forskarbyn Sophia Antipolis 20 km från Nice arbetar 20 000 människor från mer än 60 länder bland annat med avancerad forskning kring IT, telecom och medicin. Vi har valt att verka i Sophia. Läs varför!

 

Rapport 90-tal

Young people (href)

Tror dagens unga på framtiden? Ett annorlunda och djuplodande forskningsprojekt om ungdomars syn på framtiden, arbetet, familjen, miljön, tekniken och kulturen. Läs mer!

Kulturnät Sverige

Man stuck in net (href)

Att skapa grunden för ett digitalt kulturnät och att föreslå en samlad IT strategi för kultursektorn i Sverige var syftet med denna statliga utredning som leddes av Bi Puranen. Idag är Kulturnät Sverige verklighet. Läs mer!

 

Det moderna arbetet

4 painted arrows (href)

Kreativitet och självständigt tänkande har kommit att bli allt viktigare faktorer i dagens samhälle. Inom både varu- och tjänsteproduktionen ersätts traditionell utbildning med nya former för lärande och kunskapsinhämtning, arbetslivet transformeras. Läs mer!

Framtida miljö- och
energipreferenser

Light bulb (href)

Alla vill vi leva i ett samhälle där det finns tillgång till säkra, långsiktiga och miljövänliga energisystem. Värderingar styr synen på energipolitiken. Forskning om hur unga idag ser på energifrågor i framtiden presenteras. Här redovisas även projektet Brobygget, en studie om hur de anställda hos Vattenfall, Sveriges största energiproducent, ser på dessa frågor. Läs mer!

 

Mobilitet

Working women (href)

R¨rlighet och kommunikation ╣r viktiga delar i ungas liv fratids- perspektiv. Den potentiella vinsten i att f¨rst╬ dessa tankar och v╣rderingar ╣r stor och den potentiella f¨rlusten i att inte f¨rst╬ ╣r enorm. Det handlar b╬de om det politiskt m¨jliga vad g╣ller fram- tidens kommunikationssatsningar och om trov╣rdigheten inf¨r all- m╣nhet och konsumenter Läs mer!

Tuberkulos

Tuberculosis picture (href)

Tuberkulos är en av världens mest spridda infektionssjukdomar. Det komplexa samspelet mellan bakterie, människa och samhälle presenteras i en djupgående analys av orsaker och förekomst av tuberkulos i Sverige mellan 1750 och 1980. Läs mer!

 

Kvinnor och Hälsa

Sick woman (href)

Att vara kvinna är ingen sjukdom. Det bara förefaller så eftersom våra normalvärden är baserade på män. Enligt statistiken är kvinnor sjukare än män - samtidigt har kvinnor betydligt längre livslängd. En uppenbar paradox. Läs mer!

Bikupan

Bi (href)

Bikupan är ett kunskapsföretag som genomför och bearbetar forskningsstudier och bedriver omvärldsanalys. Stor vikt fästs vid implementering och design för att åstadskomma bra kommunikation. Läs mer!

 

Curriculum Vitae

Photo of Bi (href)

Bi Puranen är docent vid Stockholms Universitet och numera verksam vid Theseus fakultet, Sophia Antipolis, Frankrike. Hon ingår i flera internationella nätverk om framtidsfrågor, morgondagens arbete, ledarskap, action learning och hur man kan använda värderingar som styrmedel. Läs hennes biografi och CV!

 

 

©2003 Bi Puranen