Liksom Minervas uggla flyger i skymningen klarnar tanken först när processer är i nedgång. Vi förstår inte betydelsen av ett socialt fenomen förrän det är på väg att försvinna. Ungefär så skrev filsofen Hegel. Och så känner jag mig inför ämnet kvinnors hälsa. Som att den svåraste fasen är över nu - det är ju som mörkast innan gryningen. Vi befinner oss inte bara på gränsen till ett nytt sätt att leva och förhålla oss. Det är inte längre industrisamhället med sitt arbete och kapital som är drivkraften utan det kvinnliga och det manliga; det är den tänkande, reflekterande, dynamiska människan som utgör drivkraften, som formar 2000-talet.

Kreativitet är något som producerar det nya, det oförutsägbara. Det handlar om en växelverkan mellan en yttre, fysikaliskt styrd värld och en inre, organiskt och genetiskt styrd värld. I denna växelverkan ingår som vår främsta uppgift att kombinera den aktuella och kommande tiden med den förflutna. I boken "Att vara kvinna är ingen sjukdom", analyseras kvinnors liv, hälsa och sjukdomar ur ett förändringsperpektiv, med siktet inställt på framtiden.

Läs mer:

- Being a women is not a disease (på engelska)
- Gender, Arbete och Familjebildning

Graviditet och Arbete

Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift

 

©2003 Bi Puranen