Statistik & Figurer (titel)Många har frågat efter statistik och figurer från våra projektrapporter. Här kan du nu ladda ner några av figurerna i pdf-format i färg eller svartvitt beroende på användningsområde. Kvaliteten är inte avsedd för tryck men lämpar sig väl för datorpresentationer och traditionella OH:s. Vill du har underlag för tryckning hör av dig direkt till Bikupan. Vi är glada att materialet kommer till användning, men har en önskan; ange källa! Det gör det möjligt för andra att kunna efterfråga fördjupad information.

Ladda ner Statistik och Figurer:
Framtider, djupintervju (färg)
Framtider, djupintervju (sv/v)
Framtider, splitpanel (färg)
Framtider, splitpanel (sv/v)

Ytterligare statistik och figurer finns också under ett flertal andra rubriker:
- World Value Survey (färg)
- World Value Survey (sv/v)
- Energi och Miljö, djupintervju (färg)
- Energi och Miljö, djupintervju (sv/v)
- Energi och Miljö, splitpanel (färg)
- Energi och Miljö, Splitpanel (sv/v)
- Mobilitet, djupintervju (färg)
- Mobilitet, djupintervju (sv/v)

- Mobilitet, splitpanel (färg)
- Mobilitet, splitpanel (sv/v)

- Forsknings Design


Projektet kommer att fortgå åtminstone till år 2001. Det betyder att nytt material hela tiden blir färdigt, besök gärna vår hemsida med jämna mellanrum!

 

Ladda ner Acrobat Reader, om du inte redan har den installerad på din hårddisk.Utan denna programvara kan du ej ta del av filerna. När du har installerat programmet kan du antingen ladda ner pdf-filerna till din hårddisk och öppna dem i Acrobat Reader, eller ställa in din browser (ditt Internetprogram) så att den öppnar pdf-filerna direkt i browserfönstret (denna inställning gör du i "preferences/inställningar").

.

Get Acrobat Reader

 

 

©2003 Bi Puranen