En avgörande skillnad mellan bonde- och industrisamhället var att arbetets roll ändrade karaktär. Bondens och tjurens muskelkraft ersattes av det tjugonde århundradets bärande bjälkar. Men i det epokskifte som vi just nu genomgår granskas denna bjälkes hållfasthet. Synsätten styrs i hög grad av respektive generations värdemönster. 1970-talets miljömedvetande präglades av ett tillväxtkritiskt synsätt. Teknikutvecklingen sågs som naturens fiende och frågeställningar som handlade om jordens förmåga att tåla människans olika ageranden var ofta på dagordningen. De som ville åstadkomma förändring arbetade i opposition. Miljörörelsen var en radikal alternativrörelse.

1990-talets unga är också miljömedvetna. Nästan 60 procent ser miljöfrågorna som det största hotet mot framtiden. Men det handlar idag inte om ett stormande hot mot det etablerade. De unga sätter sin tilltro till teknikens utveckling. De är barn av IT-samhället och har svårt att förstå varför inte samma framgångar som rönts inom IT-området skulle kunna komma miljöområdet till del. De är beredda att agera själva och de har mycket liten tilltro till det politiska systemet.

Läs mer:

- The Kyoto Protocol
- Energiframtider - Om ungas syn på miljö och energi
- Brobygget -Vad tycker Vattenfallare om…
- Elvira
- Statistik och Figurer

Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift

 

©2003 Bi Puranen