Mänskligheten måste hitta nya energiproduktionssystem som är kretsloppsanpassade. Stiftelsen Elvira är en oberoende miljöstiftelse startad av Vattenfall 1996.

Elvira har till syfte att stödja och påskynda ett hållbart utnyttjande av energiresurserna genom att påskynda teknisk utveckling av miljövänlig energiproduktion. Stiftelsen ska kunna stödja projekt såväl inom som utom Sverige.

Stiftelsens medel ska i första hand användas för stöd av ickekommersiella projekt, men bidrag kan t ex tillfalla ett utvecklingsföretag som vill visa upp miljöanpassade tekniker på nya marknader.

Alla, såväl privatpersoner och företag kan ge bidrag till Elvira. För varje krona som betalas in till stiftelsen lägger Vattenfall till lika mycket.

Det är Elviras styrelse som avgör vilka projekt som ska stödjas. Styrelsen består av Åsa Domeij, Sverker Sörlin, Anders Hedenstedt, Bi Puranen och ordf. Gunnar Brodin samt Marit Paulsen (som saknas på bilden).

Läs mer:

Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift

 

 

©2003 Bi Puranen