BikupanBikupan startade som aktiebolag år 1988. Kärnan i verksamheten är forskning och analys med särskild inriktning på värdegrund och kommunikation.

Genom den decennielånga knytningen till Institutet för Framtidsstudier har Bi Puranen som forskningsledare genomfört flera stora projekt som gett den empiriska basen för Bikupans arbete. Under 90-talet genomfördes ungdomsundersökningen ”Rapport 90-tal”. En longitudinell panel med unga (18-25 år) startades 1995. Dessa unga har årligen besvarat en enkät samt djupintervjuats. Det finns således en unik serie av intervjuer och enkäter med samma unga som år efter år ger sin syn på tillvaron och framtiden. De som då var 18-25 är idag vuxna, ofta med familj och yrkeskarriär. Viktiga frågor som analyseras är

  • Hur förändras våra värderingar när vi passerar olika faser i livscykeln? Vilken betydelse har flytten från föräldrar, passerandet av olika skolnivåer, partnerskap,föräldraskap, resor osv för vårt sätt att se och tänka.
  • Synen på miljö- och energifrågor
  • Arbetslivs- och teknikfrågor
  • Mobilitet och globalisering
  • Säkerhet och Försvar

År 2001 startade ytterligare en panel och 2004 ännu en. Dessa tre paneler ger årligen värdefull input till de pågående forskningsprojekten.

Bikupan har genomfört ett antal större forskningsuppdrag som handlat om svenska myndigheters värdegrund. Under 1990-talet genomfördes under fyra år ett omfattande arbete vad gäller Vattenfall i samband med att Vattenfall skulle konkurrensutsättas. Fokus vilade på förståelse av ungas energisyn. Därefter genomfördes motsvarande arbete för Vägverket i samband med den myndighetens omorganisation och med fokus på ungas mobilitet. Därefter genomfördes en utbildning i ledarskap och förändring utifrån värdegrunden för Arbetsmarknadsverket. Sedan 2004 pågår ett omfattande projekt ”Värderingar som styrmedel” som handlar om Försvarsmaktens ominriktning.

Bi Puranen har sedan mitten av 1990-talet varit aktiv i World Values Survey Association där hon de senaste åren varit Secretary General. WVSA är ett omfattande och forskningsdrivet nätverk som genomfört värderingsundersökningar i 80 länder.

Basen för Bikupans arbete är i Sverige samtidigt som alltmer av det omvärldsanalytiska arbetet sker internationellt med forskar- och företagsbyn Sophia Antipolis som plattform. Under ett antal år var basen Theseus, ett internationellt managementinstitut där Bi Puranen var Professor of Futures Studies and Communication Strategies. Bikupans verksamhet har utgått från CICA (Centre International de Communication Avancée). 

Under de senaste åren har Le Castelet, en gammal vingård trettio minuter från Sophia Antipolis utvecklats till ett kompetenscenter som är navet i Bikupans internationella verksamhet.

Förutsättningen för ett träffsäkert kommunikationsarbete handlar oftast om långsiktig förståelse av livsstilar och värderingar. Förmågan att lyssna och viljan att kunna erbjuda mervärden är avgörande. Bikupan har under de 20 år som vi arbetat med framtidsstudier utvecklat en metod som bygger på forskning men som inte stannar vid det. Stor vikt fästs vid implementering och att eftersträva en hållbar förändring. Ny kunskap ska fungera samlande, stödjande och pådrivande. Det som gör Bikupans arbete unikt är integrationen mellan forskning, Business Intelligence/omvärldsanalys och implementering. Kort sagt en modern kommunikationsstrategi.

Den potentiella vinsten i att förstå dessa tankar och värderingar är stor och den potentiella förlusten i att inte förstå är enorm.

©2003 Bi Puranen