Idag finns det en rik flora av litteratur på marknaden som handlar om att leda och organisera arbete på ett effektivt och kreativt sätt. Ord som "benchmarking" och "teambuilding" används nog så ofta. Samtidigt saknar många gånger dessa böcker en handfast definition på vad det moderna arbetet verkligen innebär, hur det ska gå till i praktiken. Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling arbetar med att utveckla nya lärprocesser, inte minst genom användande av ny informationsteknik. Ett exempel på nya lärformer är den interaktiva kursen "Designing Electronic Courses" som genomförs tillsammans med Institutionen för tillämpad elektronik vid Chalmers universitet och William Horton Consulting, Inc. i Colorado, USA.

 

Följande tio punkter är mitt försök att lista några konkreta angreppssätt när det gäller sättet att organisera ett modernt sätt att arbeta.

 
  Tänk strategiskt, försök se långsiktigheten även i de korta snabba frågorna-de hör ihop. Reflektera över olika sakers proportioner.
  Bredda din kunskapsbas; skapa förutsättningar för tankemöten, kommunicera med oliktänkande-det ger dig konkurrensfördelar och omvärldsförståelse.
  "Översätt" mellan det abstrakta och det konkreta- en nödvändig kompetens i det moderna samhället.
  Använd IT, du vinner i tid och effektivitet. Koppla ihop telefon och dator, nyttja mobilens många tjänster osv.
  Strukturera arbetet i projekt med tydliga deadlines och en "egen" utvärdering.
  Arbeta gärna hårt men försök lägga in luft mellan projekten- fri tänketid- det är ofta då de nya spännande tankefrukterna av ett projekt kommer.
  Tänk globalt, det finns inga frågor som är exklusivt svenska, det mesta påverkas.
  Arbeta i team-kommunikation är en förutsättning för kreativitet. Det är det vi kan konkurrera "worldwide" med!
  Dokumentera arbetsprocesserna, det reducerar sårbarheten och ökar det strukturella värdet av ditt arbete.
  Lektid är viktig arbetstid.

Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift


©2003 Bi Puranen