Sammanfattande bok: "Försvarsmaktens Värdegrund - att styra med kunskap om organisationen"

Ett avtal har tecknats mellan Bikupan och Försvarsmakten med syfte att författa ett antal rapporter och en bok som sammanfattar forskningsprojektet "Värderingar som styrmedel". Under 2009 och 2010 har ett antal rapporter skrivits. Dessa är:

  • Rapporter från samtliga Utlandsstyrkor och NBG (Nordic Battle Group) 2006-2008
  • MAU 1-4 (medarbetarundersökningar) för de förband som genomfördes fram till 2008 års utgång
  • En serie broshyrer som sammanfattar forskningsresultaten
  • Teori- och metodhandledning.
  • Värdegrundsbok som beskriver arbetsprocessen i värdegrundsarbetet.


I och med detta avslutas det projekt som drivits av de fackliga organisationerna och Försvarsmakten gemensamt 2004-2009.
– Det är mycket arbete som skall göras, men vi är otroligt glada över att vi fått förtroendet att genomföra dessa  arbetsuppgifter.

Läs boken (PDF 98 MB)...©2011
Bikupan